Världens snabbaste passagerartåg

Asien är det ledande landet vad gäller snabba passagerartåg. De har satsat mer pengar på detta miljövänliga färdsätt och har därför tagit stadiga kliv framåt och Asiens passagerartåg är någonting som resten av världen ser upp till och inspireras av.

Teknologin utvecklas ständigt och även efterfrågan på att världens länder ska utveckla mer miljövänliga färdsätt som är snabbare och då mindre tidskrävande. Snabbtåg har blivit ett mycket effektivt transportmedel för att ta sig mellan platser på ett sätt som gör att mindre koldioxid släpps ut i vår luft. Fler och fler människor väljer att ta tåget istället för bilen och därför har det varit viktigt för världen att ständigt utveckla och förbättra denna transportform för att man ska kunna anpassa sig efter den växande efterfrågan på mer miljövänliga färdsätt.

Snabba passagerartåg i Asien

Kina har världens mest utbyggda järnväg och det är just här man kan hitta de tåg som idag kan köra i rekord hastigheter på upp till 400 km/h. Detta tåg med denna rekordfart kör sträckan Shanghai och Peking och kallas för Fuxing vilket betyder förnyelse på kinesiska. Detta tåg avverkar sträckan på 1.318 km på endast 4 timmar och 30 minuter. Detta innebär en restid som är mer än 1 timme mindre än de vanliga tågen som brukade trafikera denna linje. Sträckan Shanghai och Peking är en populär transportsträcka då det är många affärsresenärer som reser här varje vecka. Totalt så finns det 7 stycken Fuxingtåg som kör denna sträcka dagligen för att alla ska kunna hitta en avgång som passar. Samt för att tågen aldrig ska bli helt överfulla.

I Shanghai hittar man också ett annat höghastighetståg som kör mellan Shanghai och flygplatsen Pudong. Vad som är väldigt unikt med detta tåg är att det använder sig av en magnetisk kraft som gör att tåget svävar ovanför rälsen. Detta tåg kör med en maximal hastighet på 432 km/h. Detta fantastiska tåg konstruerades av Siemens och ThyssenKrupp och projektet kostade runt 1.2 miljarder dollar. Dock är detta tåg revolutionerande i nutiden och har väckt nya tankesätt om hur man bäst ska utveckla passagerartågen för att de ska bli snabbare och mer effektiva att köra.

Höghastighetståg i Europa

I Europa har man också utvecklat passagerartågen för att de ska kunna köra snabbare och därmed förkorta restiden på flera populära sträckor. En sträcka som är väldigt populär är att åka mellan Frankrike och Storbritannien genom den så kallade Eurotunneln. Det har skett stora upprustningar av tunneln och därmed även tåget Eurostar som transporterar passagerare mellan de båda länderna. Eurostar kör med en hastighet på upp till 300 km/h och räknas därmed som ett av de snabbaste passagertågen på europeisk mark. Ett annat mycket snabbt tåg som går att finna i Europa är den så kallade Alta Velocidad Española AVE som finns i Spanien. Även detta tåg har en hastighet på upp till 300 km/h. Med detta tåg kan man färdas mellan Spaniens två största städer på ett snabbare sätt. Dessutom är tåg mer miljövänligt än både flyg och bil.

Höghastighetståg i Europa

Utveckling inom passagerartåg växer ständigt varje år och teknologin avanceras för att täcka nya behov och framsteg.

Höghastighetståg i Europa

I Europa har man också utvecklat passagerartågen för att de ska kunna köra snabbare och därmed förkorta restiden på flera populära sträckor. En sträcka som är väldigt populär är att åka mellan Frankrike och Storbritannien genom den så kallade Eurotunneln. Det har skett stora upprustningar av tunneln och därmed även tåget Eurostar som transporterar passagerare mellan de båda länderna. Eurostar kör med en hastighet på upp till 300 km/h och räknas därmed som ett av de snabbaste passagertågen på europeisk mark. Ett annat mycket snabbt tåg som går att finna i Europa är den så kallade Alta Velocidad Española AVE som finns i Spanien. Även detta tåg har en hastighet på upp till 300 km/h. Med detta tåg kan man färdas mellan Spaniens två största städer på ett snabbare sätt. Dessutom är tåg mer miljövänligt än både flyg och bil.

Höghastighetståg i Europa

Utveckling inom passagerartåg växer ständigt varje år och teknologin avanceras för att täcka nya behov och framsteg.