Sparva gnariskane

NYHETER

Varför spårvagn

Varför spårvagn

Vi lever i en modern och global värld där avståndet mellan länder och människor aldrig har varit kortare. Olika tider och epoker har krävt olika lösningar. Något som fungerade igår kommer säkerligen inte fungera imorgon och tur är väl det. Spårvagnar är ett väldigt bra kommunikationsmedel som är jämfört med andra typer av tåg som tunnelbana billigt och framförallt ett bra val för miljön och klimatet. Denna artikel kommer att handla om några av alla fördelar varför man bör välja spårvagn och varför städer och kommuner bör bygga ut mer spår för just spårvagnar.

För klimatets skull

Spårvagn och spårväg har en lång historia och användes redan på tidigt 1800-tal. Spårväg är som kanske bekant en typ av anläggning för rälsfordon men även andra typer av fordon kan användas. Under 1800-talet använde man ofta häst och vagn men i samband med industrialiseringen som gick man över till så kallade spårvagnar. Under 1900-talet, när bilar och bussar blev mer och mer populärt så minskade spårvagnarna till över 90 % och även tunnelbanan gjorde att det inte riktigt fanns ett behov av spårvagn, trodde man. När världen fick upp ögon för klimatet och miljön så blev spårvagnen snabbt populär igen och man kan se, inte minst i Sverige att utbyggandet av spårväg har ökat markant och mer lär de bli. Men varför är då spårvagn att föredra?

Det finns många fördelar med spårvagn. Spårvägar och spårvagnar är ett mycket billigare system än exempelvis tunnelbana eller pendeltåg och det är inte bara själva utbyggandet som är billigare utan även driften i sig är mycket mer ekonomiskt hållbart än dem andra alternativen. Spårvägar byggs alltså på gator och det är lägre kostnader och man kan i princip dra spårväg var som helst jämfört med en tunnelbana som vanligtvis går under jord och detta leder till skyhöga kostnader och även påverkan på stadsmiljö. En spårvagn, beroende på modell, kan ta emot fler resenärer än två bussar eller tom tre bussar vilket är både effektivt och ger fler möjlighet att pendla.

Spårväg är framtiden

Spårväg är framtiden

Förutom dem relativt billiga kostnaderna och det faktum att det är enklare att bygga och bygga ut så finns det fler fördelar. Jämfört med bussar och naturligtvis bilar så är spårväg något av det mest klimatsmarta som finns och då spårvagnar drivs av el och på många ställen el av förnyelsebara energikällor. Vissa städer i världen kör redan på andra alternativ och mer kommer det bli i takt med att tekniken når nya framgångar. Så för klimatet och miljöns skull så är spårvagn att föredra och även jämfört med tunnelbana då byggandet av tunnelbanespår är mer skadligt mot miljön än vad det är när det kommer till spårväg.

I takt med att städer växer och befolkningen ökar i dem större städerna och det faktum att världens blir alltmer klimatsmart så lär det rulla fler spårvagnar på vägar och torg. I städer där det råder stora byggnationer som exempelvis Stockholms så kan man märka att man från stadens håll planerar in alltmer spårvagn vilket kan tydas om att spårvagn är det man kommer se mer av i framtiden.