Sparva gnariskane

NYHETER

Två saker du inte visste om tåg

Två saker du inte visste om tåg

Utvecklingen av ångkraftsmotorn under tidigt 1800-tal transformerade vår värld och banade väg för en ny civilisation där människor, gods och varor kunde transporteras i hastigheter som tidigare bara gick att fantisera om. I USA öppnade den första järnvägen mellan Baltimore och Ohio 1830, och utom ett par decennier byggdes ytterligare hundratusentals kilometer järnväg över landet. Idag, 182 år senare, har följden av de första järnvägarna att fortfarande spela en viktig roll i våra liv då de transporterar miljontals ton gods varje år. Från de tidigare ånglokomotiven till dagens högteknologiska magnettåg. Här kommer två saker du garanterat inte visste om tåget historia och påverkan genom åren.

Termen ”hästkraft” härstammar från marknadsföring

James Watt uppfann inte den ångdrivna motorn – men han skapade en av världens första moderna varianter och utvecklade dess kapacitet under de kommande åren. Vid 1760-talet kom den uppfinnare från Skottland och började att mecka med en tidigare version som skapades av Tomas Newcomen. Newcomens variant krävde nedkylning då den blev väldigt varm. Watts innovation var att lägga till ytterligare en kondensor vilket sänkte temperaturen rejält och genom det ökade effektiviteten av motorn. Men Watt var inte bara en uppfinnare utan även en smart försäljare. Han insåg att han behövde ett sätt att marknadsföra sin produkt på. Han beräknade hur mycket kraft en enda häst som arbetade i en kvarn kunde producera under en given tidsperiod (trots att hans beräkningar har fått kritik på senare tider) – och kom fram till en måttstock han benämnde under termen ”hästkraft”. Sedan kom han fram med en kalkyl som redovisade hur många hästar som hans motor skulle kunna ersätta. Och visst fungerade hans knep: vi använder oss fortfarande av termen ”hästkraft” än idag. Det tog inte lång tid innan hans motorer blev industristandard som föranledde det första ångdrivna lokomotivet 1804.

Det första ånglokomotivet i USA förlorade mot en häst

mästerverk som förlorade mot en häst
mästerverk som förlorade mot en häst

1827 var järnvägsföretaget som ansvarade sträckan mellan Baltimore och Ohio det första företaget som hade tillstånd att transportera passagerare och gods. Men företaget hade problem med att producera en ångmotor som hade kapacitet nog att åka över ojämn terräng och tvingades därför att förlita sig på att fortsätta använda hästdrivna tåg. Men här kommer Peter Cooper: Cooper som inte bara ägde en avsevärt stor del av marken av den föreslagna rutten mellan de två städerna erbjöd sig att designa en motor som skulle klara utmaningen. Och 1830 skulle Coopers motor genomgå ett par tester nära Baltimore när den hästdriven kärra gled upp förbi Coopers lokomotiv och utmanade dem till en tävling. Snabbt drog tävlingen igång och trots att Coopers ångdrivna lokomotiv snabbt tog ledningen – gick snart en del av motorn sönder vilket fick hela tåget att stanna av, varpå hästen sakta men säkert gled in över mållinjen. Du har säkert hört berättelsen om sköldpaddan och haren. För visst stämmer det att ibland gäller det att ta det sakta framåt. För även den snabbaste på pappret kommer att vinna, vem man aldrig när sköldpaddan kommer igen och tar hem loppet.