Sparva gnariskane

NYHETER

Tågets historia

Tågets historia

Tåget var en av de viktigaste uppfinningarna som hjälpte att lägga grunden för vår värld. De gav inte enbart möjligheten till att enkelt transportera sig över olika länder, utan hjälpte också till att utveckla nya städer, och arbeten.

Nu kunde människor arbeta med att bygga järnvägsspår, eller som gruvarbetare för att hämta upp kol som behövdes för att driva ånglok. Som ett resultat av de utökade transportmöjligheterna för människor, men även för gods, gick levnadskostnaderna ner. Jordbruksvaror, livsmedel, textiler, djur och annan utrustning kunde nu snabbt skickas inom och över landsgränser. Järnvägen hade även en stor påverkan på den industriella revolutionen där tågen i många fall kom att ersätta ångbåtar för att transportera gods genom kanaler och åar. Tåget hade även en stor påverkan i krigsföring. Under inbördeskriget i USA använde sig bägge sidor av järnvägen för att transportera gods, vapen och annan materiel till sina soldater. Påverkan var enorm och utvecklingen Europa och runt om i USA hade inte vari densamma utan tåget.

De första tågen

ångmotor
ångmotor

Redan 1814 byggde den brittiska ingenjören George Stephenson den första ångdrivna motorn för tåg. Bara 15 år senare, beställde New York ett tåg direkt från Storbritannien och satte i spår det första ångdrivna tåget i USA under namnet Stourbridge Lion. Ångmotorn användes även i båtar, där de drevs av vatten och eld. Ångan skapade ett tryck inom motorn som gjorde att hjulen började röra på sig. En arbetare behövde ständigt fylla på med ved för att hålla ett tillräckligt högt tryck för motorn att driva tåget eller båten framåt. Inledningsvis var hastigheten av tåg väldigt låg.  Endast 8 km/h kom de upp till, men lyckades inom kort få upp hastigheten till drygt 30 km/h. Stourbridge vägde hela 7,5 ton vilket gjorde det omöjligt för passagerare att färdas på tåget då vikten för vad järnvägsrälsen klarade redan var kraftigt överskridet. Ett drygt år efter Stourbridge hade satts i bruk utvecklades ett passagerartåg som klarade att transportera 36 personer i den första körningen. Fler och fler passagerartåg sattes i bruk och inom sin tid byggdes tågen lättare, tågrälsen konstruerades för att klara mer vikt och ånglok kom att börja drivas på elektricitet eller dieselolja.

De första tågen

Redan 1814 byggde den brittiska ingenjören George Stephenson den första ångdrivna motorn för tåg. Bara 15 år senare, beställde New York ett tåg direkt från Storbritannien och satte i spår det första ångdrivna tåget i USA under namnet Stourbridge Lion. Ångmotorn användes även i båtar, där de drevs av vatten och eld. Ångan skapade ett tryck inom motorn som gjorde att hjulen började röra på sig. En arbetare behövde ständigt fylla på med ved för att hålla ett tillräckligt högt tryck för motorn att driva tåget eller båten framåt. Inledningsvis var hastigheten av tåg väldigt låg.  Endast 8 km/h kom de upp till, men lyckades inom kort få upp hastigheten till drygt 30 km/h. Stourbridge vägde hela 7,5 ton vilket gjorde det omöjligt för passagerare att färdas på tåget då vikten för vad järnvägsrälsen klarade redan var kraftigt överskridet. Ett drygt år efter Stourbridge hade satts i bruk utvecklades ett passagerartåg som klarade att transportera 36 personer i den första körningen. Fler och fler passagerartåg sattes i bruk och inom sin tid byggdes tågen lättare, tågrälsen konstruerades för att klara mer vikt och ånglok kom att börja drivas på elektricitet eller dieselolja.

Framtiden och tåg

Många personer som tänker på tåg föreställer sig de gamla ångdrivna loken som långsamt puffar sig uppför en bergsluttning. Bilar tar oss redan överallt, och behöver vi åka längre sträckor flyger vi över Europa eller till andra kontinenter. Tåg kan kännas lite gammalmodigt men de moderna tågen är ingenting som de som konstruerades för 200 år sedan. Idag går tågen 20–30 gånger snabbare än de första ångdrivna motorerna klarade att köra fram tågen med. Ta de franska höghastighetstågen som går över 360 km/h. Det är betydligt snabbare än vad en bil klarar av. Tågen har även utvecklats och finns i de största runt om i världen i deras tunnelbanor som miljontals människor använder sig av varje dag. Och utvecklingen går i rasande fart. Så kallade maglevtåg har redan använts i flera år men har på senare tid blivit allt mer populär. Nästan som en flygande bil svävar tåget över tågrälsen genom att de använder sig av magneter. Maglevtåg är mer energieffektiva, klimatsmarta, billigare och låter mindre än konventionella tåg. De gör det enklare och snabbare för miljontals människor att transportera sig varje dag. Den svåra biten att överkomma är investeringskostnaden inledningsvis. Det kostar närmare 90 miljoner kronor per 2 km magnetdriven järnvägsspår. Men utvecklingen går framåt och i takt med det sjunker även priserna.