Sparva gnariskane

NYHETER

Spårvagnsdebatten rullar på i Uppsala

Spårvagnsdebatten rullar på i Uppsala

Många känner inte till att Sveriges fjärde största stad en gång i tiden hade ett väl utvecklat spårvagnsnätverk i staden. Redan 1906 var de första linjerna redo för allmänt bruk som stod tillgängliga fram till 1953. Idag är spårvagnen återigen en het potatis i Uppländsk politik – och opinionen har skiftat under åren.

En historisk återblick

1905 grundades det vinstdrivande företaget Uppsala Spårvägs AB som bedrev utvecklingen av spårvagnslinjerna i staden. Året därpå invigdes de nya linjerna i staden som i spårvagnar med tvåaxliga motorer från ASEA tog människor från punkt a till b i tre olika linjer. Mellan 1906 och 1907 körde spårvagnen på en total längd om 5.5 km. Men utbyggnaden fortsatte under de kommande årtionden. Linjenätet fortsatte sin utbyggnad fram till 1953 då spårvagnarna togs ur bruk. Det var efter andra världskriget då allt fler bilar började användas av befolkningen som det inte ansågs vara nödvändigt investera i en moderniserin av näten. Ett argument var att kostnaden för en omyggnation av det enkelspåriga nätet skulle kosta för mycket. Samtidigt hade allt fler busslinjer satts i bruk som i slutändan ersatte spårvägslinjerna för gott.

Spårvagnarna återigen på tapeten – ett klimatsmart alterantiv?

klimatsmart alternativ?
klimatsmart alternativ?

I takt med att staden fortsätter att växa utanför stadskärnan och allt fler bostadsområden byggs upp i nya områden i förorterna höjs röster om att återigen investera i nya spårvagnslinjer i staden. Med 33 000 nya bostäder i södra Uppsala runt om bostadsområdena Gottsunda, Rosendal, Ultuna och Gränby anses det vara nödvändigt att undesöka huruvida möjligheterna att återigen göra spårvagnstrafiken en verklighet i Sverige igen. Det i kombination med det så kallade ”Nysala”-projketet där det mellan gränsen av Uppsala och Knivsta beräknas byggas ytterligare 20 000 bostäder. Med det relativt långa avståndet för pendlare att ta sig till och från jobb har därför spårvagnen en tydlig fördel som ett klimatsmart alterantiv mot buss och bil som drivs på fossila energikällor.

En ny väg framåt med Uppsalapaketet

Det var redan under september som Uppsala presenterades som en av nio städer som är inkluderade i regeringens satsning på hållbara städer och stadsdelar. I ett samarbete mellan staten, region Uppsala och Uppsala kommun har nu det så kallade Uppsalapaketet presenterats där det ingår satsningar på utbyggnaden av kollektivtrafiken i Uppsala stad och mellan närliggande städer. Regionsstyrelsen ordförande Börje Wannberg berättar i ett pressmeddelande från Uppsala kommun att ” Uppsalaregionen är en av de snabbast växande i Sverige. För att kunna genomföra den planerade expansionen i södra staden i Uppsala kommer vi att göra ett gemensamt åtagande kring Ultunalänken och dess trafikering. I förlängningen är detta en förutsättning för att kunna klara en utbyggnad till fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm som möjliggör fortsatt tillväxt och utveckling inte bara i vår region utan i hela norra Sverige”. Det är värt att hålla i åtanke att det är ett långsiktigt projekt som väntas vara färdigt först 2030. Hur den framtida opinionen skiftar fram till dess och vilka förändringar vi kan väntas se i Uppsalapaketet återstår att se. Frågan om spårvagnens vara eller icke-vara är återigen på tapeten i Uppsala och vi fortsätter med spänning vänta på vad framtiden visar sig.