Sparva gnariskane

NYHETER

Moderna tåg

Moderna tåg

Tåg har alltid varit ett utmärkt sätt att resa på, men med modern tåg-design kan det bli ännu bättre. De erbjuder moderna tågvagnar som är designade till att erbjuda varje resenärs behov under resans gång. Ekonomiklass, och förstaklass-vagnar inkluderar flera säten runt ett bord, som gör det enklare att få sitt jobb gjort medan man reser eller om man behöver ha ett möte på tåget. Andra tåg inkluderar privata rum och konferensrum så väl som lekområden för barn. Samtidigt som elektricitetuttag och Wi-Fi har blivit ett allt vanligare inslag på tåg. Men praktiska förvaringsutrymmen för väskor har också gjort det enklare att resa genom att låta resenärer placera sina väskor i närhet av var de sitter. Men också speciella platser att förvara sin cykel på om man reser med cykel. I flera tåg finns det även en caféteria nu för tiden där man kan äta något litet eller dricka något gott samtidigt som man reser mellan städer.

Justera till marknivå

Tåg som kan justera sin höjd till marknivå gör det enklare och snabbare för personer att ta sig in och ut ur tåg. Det gr det även mycket säkrare. Samt att det hjälper personer med funktionsnedsättningar att enklare resa i kollektivtrafiken, men även dem som reser med bagage. Det tar också bort problemet kring att använda sig av utbildad personal som ansvarar över att se till över säkerheten kring dörrarna. Allt detta är flaskhalsar som försvinner i takt med att införa automatiska dörrar och tåg som kan justera sin höjd till marknivå.

Modern design

Modern design
Modern design

De flesta tågen är designade på ett sådant sätt där det finns flera stolar i en rad i en vagn. Men att gå mellan vagnar kan vara jobbigt och i vissa fall till och med farligt. Varje gång någon öppnar dörren för att gå från en vagn till en annan så blir det väldigt högljutt och det skapas ett drag. Har man otur kan tåget åka vid ett spårbyte precis när man går mellan vilket kan skapa en obalans hos personen som går mellan vagnarna. Har den otur kan personen snubbla och ramla ut från tåget. I Sverige är det inte lika vanligt för att inte säga omöjligt att det händer. Men i länder där det inte finns dörrar till tågen är det ett vanligare inslag. Indien är ett land som är välkänt för sin tågtrafik och inte i alla fall på ett positivt sätt. Vagnarna är ofta överfyllda och det är vanligt att personer reser utanför vagnarna för att de inte får plats i tåget.

Har blivit allt säkrare

I överlag kan man se att moderna tåg har blivit betydligt säkrare än förut. Framför allt i Sverige. Men det finns fortfarande återkommande problem varje år. Har du suttit fast i centralstationen i Stockholm under en vinter känner du säkert igen att tågen ofta är försenade. Det kan bero på flera olika orsaker bland annat att ett signalfel eller växelfel tvingar tågen till att vänta. Något som också kan få tåget att stanna upp är om de ser personen på tågrälsen.