Sparva gnariskane

NYHETER

Frakta med tåg

Frakta med tåg

Frakta varor med tåg, är inte det gammalmodigt? Nej, tvärtom. Att transportera gods på järnvägar och i godståg har man gjort sedan ånglokets tider. Tågfrakt hör definitivt nutiden till, då diskussioner om frakters påverkan på miljön förs över hela världen. Tåg är det miljövänligaste transportmedlet inrikes, och även för långväga transporter är järnvägen ofta både det smidigaste och mest klimatvänliga alternativet. Nuförtiden går frakten också snabbt och smidigt med väl utvecklad logistik. Dessutom är risken att godset ska försvinna eller skadas på vägen ytterst liten. Stora satsningar har gjorts på att utveckla globala nät av tågfrakt.

Inrikes, Norden och Europa

Godstransporterna inom Sverige, Norden och i stort sett hela Europa sköts till 60% av Green Cargo. Green Cargo är ett svenskt aktiebolag som ägs av svenska staten. Bolaget bildades år 2001 vid ombildningen av Statens Järnvägar. SJ hade länge gått med mångmiljonförluster och kritiserades för bristande punktlighet och service. Green Cargo går nu i vinst och har en punktlighet från kund till kund på 95%. Bolaget samarbetar med en mängd lastbilsåkerier för leverans ända fram till dörren. Vid kortare transporter inrikes eller inom Norden, är tågfrakt dessutom ofta billigare än med lastbil hela vägen.

Andra sidan jorden

frakt med tåg ökas

För längre sträckor, så långt bort som till Asien, är tåg numera ett attraktivt alternativ. Länge har båt varit det naturliga valet för att transportera stora mängder gods. Flygtransport för den som har bråttom. Men i takt med järnvägars utbyggnader, moderniseringar och logistisk utveckling, har trenden med tågfrakt ökat. En jämförelse mellan olika transporter från Asien till Sverige, räknat på faktorer som miljöpåverkan, tid och kostnad, står sig tågfrakt i konkurrensen. Ur miljöperspektiv släpper båt och tåg ut ungefär lika mycket koldioxid per kilo som transporteras, 10 respektive 15 gram, mot flygets 4150 gram. Kostnadsmässigt är båt billigast, 2 kr per kilo. Tåg kostar 6 kr per kilo och flyg uppemot 40 kr. I tidsförhållandet, från dörr till dörr-leverans, är flyget vinnare. Räknat från samma utgångspunkt i Asien tar flyget 6 dagar, båt 45 dagar och med tåg 24 dagar. Båt är således billigast, flyg snabbast. Tågfrakt är däremot ett mycket tilldragande mellanväg. Svenska företag skräddarsyr dessutom tågtransporter och ordnar logistiken från dörr till dörr.

Vad fraktas?

Vad kan man då frakta per tåg? Ja, vad kan man inte frakta. Vanligast är att frakta det som är stort och skrymmande. Det finns olika vagnar för olika gods. Skyddade vagnar, containervagnar och öppna vagnar. Timmer och annat byggmaterial transporteras på öppna vagnar med ställningar då dessa varor inte behöver skyddas från väder och vind. Ömtåligare gods stuvas i mindre och skyddade vagnar. Det som ofta transporteras på tåg är kemikalier, frätande och farliga ämnen. Tåg är säkrare än vägtransporter, framförallt i tätbebyggda områden då tågen kör förbi utanför själva centrum. Lastbilar kan råka ut för olyckor eller bli stillastående i köer.

För- och nackdelar

Den största fördelen med tågtransport är energiåtgången. Tåg gör knappt av med någon energi överhuvudtaget. Vid på- och avlastning kan det däremot behövas hjälp av maskiner och andra fordon. En annan fördel är att tåg är en säker transportmetod, särskilt av skadliga ämnen. Det sker sällan olyckor där gods försvinner eller skadas. Nackdelarna är att lastbil är mer flexibelt. Tågtransporter tar också ibland längre tid.