Sparva gnariskane

NYHETER

Första tågstationerna i Europa

Första tågstationerna i Europa

De första järnvägarna uppfanns och vidareutvecklades i Storbritannien. Därför är det knappast förvånande att de första tågstationerna också var i Storbritannien. Liverpool och Manchester Railway var den första riktiga järnvägen. Tidigare hade man skapat banor och hade använt vagnar som skjutits eller drogs av människor eller djur som transportmedel. Men Liverpool och Manchester Railway var den första som använde en maskin, ett ånglok i detta fall, för att dra vagnarna.

Liverpool Road Railway station, som ligger i Manchester, är inte bara en av de första stationerna i världen, det är en av de få som finns kvar. Ursprungligen var Liverpool Road station endast för persontåg när det gick i drift September 1830. Men i 1844 blev det ett gods depot endast och passagerarna åkte från Victoria Station istället. Crown Street Station i Liverpool var tågstationen i andra änden av järnvägssträckan.

1975 upphörde den brittiska järnvägen att förvalta Liverpool Road Railway station. Den historiska stationen med sina närstående byggnader infördes i Museum of Science and Industry i Castlefield Urban Heritage Park. Den ursprungliga stationen benämns nu en historisk byggnad av Historic England och får därför inte rivas, förstoras eller på annat sätt betydligt förändras utan tillstånd från de lokala myndigheterna.

Den första tågstationen i York i norra England byggdes på 1840-talet. Eftersom den huvudsakligen var konstruerad av trä finns det inte mycket kvar idag utan bara grundarna. Arkeologer har emellertid gravat fram resterna av dem. Stationen designades av arkitekten George Townsend Andrews. Men George Hudson, även känd som “The Railway King,” (järnvägskungen) var dock den främsta kraften bakom att utveckla York som ett transportnav. De tidigaste stationerna var i grunden bara ett skjul. Sedan blev de mer avancerad med verkstad där mekaniker kunde göra underhåll på loken och lager för varor som skulle skickas. Där det fanns persontåg byggde man ett biljettkontor med väntrum för resenärerna. Vid denna tidpunkt var de praktiska detaljerna för att resa eller transport med tåg den viktigaste överväganden.

Gare du Nord

ser ut som katedralen

Senare byggdes tågstationer som såg ut som katedral eller palats. Utöver deras praktiska syfte var dessa vackra stationer tänkta att tjäna som monument för industrialiseringens kraft. Även i små städer och byar var tågstationen ofta den mest dekorativa byggnaden i stan förutom kyrkan. Ett sådant industris palats som fortfarande finns kvar är Gare du Nord i Paris som byggdes 1864. Den originella stationen byggdes 1846 men den behövdes snart utvidgas. Franska arkitekten Jacques Ignace Hittorff utformade utvidgningen. Det tog 4 år att bygga och inkluderade många arkitektoniska detaljer såsom en triumfbåge och skulpturer som representerar de viktigaste destinationerna som betjänas av de franska tåg.

Antwerpen-Centraal station

Det andra landet i Europa som utvecklade ett järnvägssystem var Belgien. I 1835 körde ånglok sträcken mellan städerna Bryssel och Mechelen. Belgien var det första europeiska landet som skapade ett nationellt järnvägsnät. Antwerpen-Centraal station i Belgien är ett annat exempel på en flott tågstation. Stationen byggdes för att ersätta en tidigare träbyggnad. Antwerpen-Centraal station liknar en katedral mer än en industrilokal. Designad av den belgiska arkitekten Louis Delacenserie har stationen en stor kupol över väntrummet och marmorgolv. Den arkitektoniska stilen är eklektisk med delar i jugendstil samtidigt som inspiration från renässansen och 1600-talet.