Sparva gnariskane

NYHETER

En annan syn på ångkraft

En annan syn på ångkraft

Järnvägar är inte en sådan modern uppfinning som många av oss ibland tror. Idén bakom att transportera varor, gods och människor via räls har funnits under en väldigt lång tid. Och långt innan vad vi ser som moderna tåg fanns tågräls gjorda av trä, med vagnar som drogs av hästar. Järnvägen är inte en sådan modern uppfinning trots allt. Visst, den ångdrivna härstammar ända bak till 1700-talet. Men idén att transportera varor, gods och människor via räls ha funnits under en ännu längre tid. Då byggdes en räls av trä, sten eller metall, och vagnarna på rälsen drogs av hästar. Vissa var till och med drivna av vind och hade segel på sig. Men vid starten av industriella revolutionen i Storbritannien behövde företagare transportera nya råmaterial som kol, så de byggde ett nätverk av kanaler och räls mellan städer. Men att frakta med hjälp av kanaler och hästkraft var ett långsamt sätt att frakta varor runt om i landet. Så att öka hastigheten var väldigt viktigt för att öka effektiviteten.

Hur hjälpte ångmotorer?

Hur hjälpte ångmotorer?
Hur hjälpte ångmotorer?

Vid 1800-talet använde många faktorer redan sig av motorer som drevs på ångkraft så som den skapades av uppfinnaren James Watt. Men det var först efter en annan ingenjör – Richard Trevithick – fortsatte på Watts spår och byggde om Watts motor och genom det skapade det första tåget som drevs på ångkraft. Han kallade den ”puffaren” på grund av ljudet den gav ifrån sig under sin jungfrutur. Då åkte den i hela 8km/h vilket var en imponerande hastighet på den tiden. Dessvärre var lokomotivet för tungt för rälsen varpå det endast användes tre gånger. Men vad det visade var att ångloket låg i framtiden och hade kapacitet till att flytta tåg – och genom det öka hastigheten att transportera gods och varor.

När inträffade den första olyckan?

Vid 1829 färdades lokomotiv i hastigheter upp till 45km/h och den första allmänna tågrälsen hade öppnat mellan Stockton och Darlington. Det mest populära lokomotivet var ”The Rocket” som 1833 vann en tävling som organiserades av ägarna av järnvägssträckan mellan Manchester och Liverpool. Dessvärre var det även under den tävlingen som den första dödsolyckan på grund av ett lokomotiv inträffade då en parlamentsmedlem inte såg sig för då han gick förbi ett järnvägsspår när ”The Rocket” kom farandes. Parlamentsmedlem dog senare under dagen.

När var den gyllene tidsåldern för ångmotorer?

De kommande 130 åren anses ofta vara den gyllene tidsåldern för ångkraft. Lokomotiv och järnvägar byggdes över hela världen samtidigt som storleken, hastigheten och tågens bekvämligheter fortsatte att öka i en allt snabbare takt. Vid 1870-talet var det möjligt att resa genom hela Nordamerika med tåg. Och samtidigt som utbyggnaden av tågräls fortsatte i andra delar av världen tilläts människor att resa till tidigare för dem outforskade platser. Under tiderna har det vuxit fram ett par välkända tågsträckor. Orientalexpressen startade 1883 och erbjöd sina passagerare en lyxresa genom 13 länder med start i Frankrike och avslut i Turkiet. ”The Flying Scotsman” färdades även den oavbrutet mellan London – Edinburugh mellan 1928 och 1963 och kom upp i över 130km/h.