Sparva gnariskane

NYHETER

Detta gör spårvagnen mer effektiv än bussen i Uppsala

Detta gör spårvagnen mer effektiv än bussen i Uppsala

Kort om Ultunalänken och skillnad mellan busstrafik och spårvagnar. I Uppsala finns det ca 150 000 invånare. Uppsalas trafik är i princip enbart stoppskyltar samt trafikljus, vilket gör att körsträckan blir längre då den måste stanna väldigt ofta. Det är väldigt dåligt för miljön att behöva stanna och bromsa fordonen vid varje stoppskylt, det betyder att även spårvagnar, trots sitt låga rullmotstånd, även spenderar mycket energi på det. Genom att ha ett eget spår så kommer stoppskyltar och diverse säkerhetsfrågor bli förfrågade på nytt då det inte kommer vara lika riskfullt att hamna i kollision.

Spårvagnar är effektiva, men att ha tre bussar som åker samma körsträcka på olika restider, är minst dubbelt så effektivt, då dom kompenserar varandra, när ena blir fullsatt så kommer andra bussen att hämta resterande osv. Detta är bara vid högtrafik. Övrig tid behövs det bara enstaka bussar, spårvagnar slutar även också att fungera.

Regeringsbeslut

spårvägsspår
spårvägsspår

28 juni, 2018 bestämde sig regeringen för att medfinansiera i en spårväg på Ultunalänken, mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum med ca 900 miljoner kronor. Det finns något som kallas Uppsalapaketet där det ingår fyrspår på järnväg samt en ny station i Bergsbrunna. Detta kommer samtidigt att ge möjlighet till 33 000 nya bostäder samt kollektivtrafiklänk mellan Gottsunda och Bergsbrunna, den kommer att kallas Ultunalänken. Denna överenskommelsen fungerar bara med vilkoret om att de 33 000 nya bostäderna ska räknas in. Detta innebär att halva spårvagnen kommer att finansieras av staten. Kommunen behöver senare söka andra hälften via Resecentrum. Ultunalänken kommer att vara beräknad ca 6,6 km. Detta är dock bara en teori som Uppsala vill ska gå i uppfyllelse, då de har bara fått in ena hälften och är fortfarande i behov av andra hälften av kapitalet, men enligt Trafikverket, så kommer det vara väldigt svårt att få in nästan 2 miljarder kronor endast via kommun och stat. Ifall denna idé inte får ihop resterande kapital, så kommer troligtvis en busslinje sättas på plats istället, man pratar då om en BRT (bus rapid transit) som kommer att vara en kollektivtrafik som har sitt egna spår, som en spårvagn, men kommer att trafikeras av bussar. Uppsala vill byta ut fyrspår mot spårvagnar samt bostäder. Angående Ultunlänken så kommer Trafikverket att ge besked om kommunen vill medfinansiera i januari 2019.

Tanken är att kunna tillfredsställa människors sätt att kunna åka till jobbet, skolan, mötet etc. på det smidigaste och miljövänligaste sätt. Det ska vara meningen att människor hellre väljer att åka kollektivtrafik än att ta bilen, där miljöperspektivet ska vara i rampljuset, med även det ekonomiska perspektivet.

Med tanke på att vi, människan, är en kraftigt, kontinuerlig ökande siffra, så inser konsultbolaget WSP, att spårvagnar kommer att vara framtidens behov av kollektivtrafik, den ända som kommer att kunna hantera antalet resenärer.

Om vi tittar mot år 2050, kommer det inte att hjälpa att öka antalet turer med busstrafik då det ställer för höga krav, vare sig det är ledbussar eller mindre bussar, så kommer trafiken att vara i stort sätt stoppad, risken är stor att biltrafiken kan behövas stängas av i vissa delar av centrala staden.