Allt om Roslagsbanan

Roslagsbanan är en av Stockholm flera lokaltåg och trafikerar då den nordöstra delen av staden. Roslagsbanan är en av Sveriges kvarlevande sträckor där tågen går på så kallade smalspåriga järnvägar medan dem allra flesta andra idag körs på flerspåriga. Roslagsbanan utgår ifrån Tekniska Högskolan i Stockholm eller Östra station som själv stationen heter och delar sig på tre olika linjer som tar resenärerna till Stockholms nordöstra platser. Denna artikel kommer att handla om Roslagsbanan i Stockholm och dess fantastiska och väldigt långa historia.

En fantastisk del av Stockholms historia som sträcker sig ända från 1882

En fantastisk del av Stockholms historia som sträcker sig ända från 1882

För över 100 år sedan var Roslagen en viktig plats då det var rikt på olika naturtillgångar som trä, jordbruk och malm. Orådet kring Roslagen var rätt obebyggt och det var få bönder som bodde runt om i området. Men med tanke på dem rika tillgångarna så ville man på ett smidigt sätt kunna transportera gods från Roslagen till Stockholms innerstad och man hade då en idé att detta skulle skötas via tåg då det var få eller några alls bilvägar. 1882 bildas Stockholm-Rimbo Järnväg som ett aktiebolag och var tänkt att enbart sköta och driva godståg. 1885 sker själva starten av godstrafiken och då sträckan Stockholm-Rimbo. Intresset för den nya banan växer och några år senare öppnas även sträckan Stockholm-Djursholm. Djursholms var vid denna tidpunkt ett relativt nytt område för dem allra rikaste så det var främst persontåg som rullade på denna sträcka. En rolig detalj är att Europas, och kanske världens första elektrifierade järnväg gick just här. Mellan åren 1901 till 1909 så förlängs banan till Österskär. 1937 så förlängs Djursholmsbanan fram till Näsbypark och hela Roslagsbanan blir nu ett viktigt kommunikationsmedel för många resenärer. 1959 tar staten och då Sveriges Järnvägen(SJ) även hela driften och ägandet då man från det politiska hållet menade att järnvägen är framtiden och att staten skulle investera enorma pengar på utvecklig av järnvägen. Det var också då man tog bort dem så kallade klass-vagnarna då man tidigare delade upp vagnar efter klassystem och efter färg på vagnarna, men istället för andra och tredjeklass så tog man bort det helt och hållet och nu var det fritt fram för varje individ att sitta var den själv ville i tågets alla vagnar.

På 1970-talet fanns det vissa som ville lägga ner hela Roslagsbanan då man tyckte att det var för få som reste med banan men efter mycket tryck från allmänheten så fortsatte Roslagsbanan att rulla. 1972 tar SL, d.v.s. Stockholm läns landsting över Roslagsbanan från SJ. En intressant detalj från samma år är att man då anställde Sveriges första kvinnliga lokförare, Ulla-Brita Neibig. Idag är Roslagsbanan kommunikationsmedel för mer än 50 000 resenärer varje dag. Från politiskt håll har man nu klubbat igenom att Roslagsbanan kommer att gå till Stockholms innerstad och då till station Odenplan vilket visar hur viktigt sträckan är. Man har beställt nya tåg som inom en snar framtid kommer att rulla och man beräknar att Östa station kommer att tyvärr läggas ner år 2035 då tågen istället kommer gå till Odenplan. Roslagsbanan är en del av Stockholms historia men också tågets historia. Allt började med att köra gods till att idag pendla tusentals stockholmare tills sina hem och arbeten. Och fler lär dem bli.